Sport45

Floorball Danmark i mere sammenarbejde


PRESSSEMEDDELELSE FRA FLOORBALL DANMARK:

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Floorball Danmark skriver under på en udvidet samarbejdsaftale efter en succesfuld lancering af ’Bevæg Dig For Livet’-kampagnen. Fremover vil DGI og Floorball Danmark derfor samarbejde om alt fra kampagner til trænerkurser.

Det begyndte i 2015 med ’Bevæg Dig For Livet,’ en kampagne målrettet mod de danskere, der gerne vil røre sig noget mere i hverdagen. Kampagnen skulle vise sig at være en succes i floorball-regi, og det tætte samarbejde har bidraget med både nye floorball-klubber og -spillere landet over.

Ingen hemmelighed er det, at floorball er en sport med potentiale og klare visioner for fremtiden. Derfor har begge parter – DGI og Floorball Danmark – nu besluttet at udvide den eksisterende samarbejdsaftale.

Udover ’Bevæg Dig For Livet,’ går de to organisationer nu også sammen om procesforbedringer og vidensudveksling hvad angår alt imellem trænerkurser, børn og unge, sportens overordnede strategi, markedsføringskampagner, fælles målgruppeindsatser og konkrete projekter.

Spidskandidat for mest positive udvikling
”Floorball Danmark og DGI har siden 2015 samarbejdet på ’Bevæg Dig For Livet’-projektet med stor succes. Med det udvidede samarbejde, hvor vi nu i endnu højere grad kan udnytte de to organisationers kompetencer, kan vi styrke floorball fremadrettet – mere end vi i forvejen kunne, ” udtaler bestyrelsesformand for Floorball Danmark, Steen Houman.

Også hos DGI Storkøbenhavn er begejstringen for den nye aftale at fornemme:

”Floorball er blandt spidskandidaterne for ’mest positive udvikling’ i vores flerårige, tætte visionssamarbejde. Det er en forholdsvis nem idræt at starte til, og det giver mange nybegyndere mulighed for at få sin start uden de store udfordringer,” siger Peder Nedergaard, formand for DGI Storkøbenhavn.

”Med den nye samarbejdsaftale mellem Floorball Danmark og DGI, skaber vi nu et nyt og stærkt fundament for en fælles tilgang til floorball blandt alle aldersgrupper. Vi kan tilrettelægge fælles indsatser, iværksætte kampagner målrettet forskellige målgrupper, og øge vores overordnede indsats så flere – børn, unge, voksne og ældre – får mulighed for at finde ud af, om Floorball er noget for dem.”

Både Floorball Danmark og DGI ser frem til at tage første spadestik på en konkret handlingsplan, nu aftalen er endeligt underskrevet. Hvornår det sker, og det første uafhængige DGI/Floorball Danmark-projekt søsættes, er endnu ikke besluttet, men denne aftale er første skridt på vejen mod præcis dét.