Sport45

Indstilling til ekstraordinært repmøde 7 maj


Dansk floorball blev kastet ud i en turbulent tid, da de nuværende medlemmer i bestyrelsen for Floorball Danmark valgte at forlade bestyrelsen, kort tid inden det ordinære repræsentantskabsmøde.
De lod dermed dansk floorball stå uden en fungerende bestyrelse, og kastede de facto en kommende bestyrelse ud i kaos og noget som måske ville skræmme evt. kommende medlemmer i at stille op.

Det modsatte er dog sket og den kreds af nye kandidater der allerede havde meldt sig står nu endnu stærkere og har sendt en mail rundt til de danske klubber som SPORT45.dk har fået fingere i.
Kære klubber i Danmark

Den sidden,de bestyrelse i Floorball Danmark, har valgt at trække deres mandater fra Floorball Danmarks bestyrelse, og har indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde mandag den 7. maj 2018 i Skelskør kl..

Det fremgår af dagsordenen, at der skal vælges en ny bestyrelse.

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal der derfor vælges otte nye bestyrelsesmedlemmer, herunder ny formand, ny næstformand og ny økonomiansvarlig. Derudover skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen.

De folk som jeg stiller op sammen med ønsker at være åbne om, hvem vi stiller op til de enkelte poster. Vi vil derfor stille op til posterne i en ny bestyrelse således:

Formand: Carsten Provstgaard Sørensen
Næstformand (for 1 år): Kasper Bagnkop
Økonomiansvarlig (for 1 år): Lasse Ravn
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jacob Bjørnsholm Madsen
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Flemming Jensen
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Ronni Rix Back
Bestyrelsesmedlem for 1 år: Esben Staun Larsen
Bestyrelsesmedlem for 1 år: Stephan Grey
Suppleant 1: Kenneth Falkesgaard
Suppleant 2: Finn Lystrup

I forhold til hvad jeg, og dem som jeg opstiller sammen med, ønsker, så kan jeg oplyse, at vores vision er at Floorball Danmark skal opleves som kompetent og værdifuld samarbejdspartner for medlemsforeningerne, som understøtter medlemsforeningernes muligheder for at tiltrække og fastholde medlemmer.

I de første 100 dage vil vi arbejde med følgende plan for bestyrelsen:


Gennemgang af økonomien (kassetjek)
Udarbejdelse af sparekatalog
Udarbejdelse af revideret budget (års budget/2 års budget)
Dialog med DIF omkring finansiering/mellemregning
Udarbejdelse af en vision og strategiplan for 2018-2021
Rekruttering og ansættelse af sekretariatsleder

Derudover ser vi en kommende sekretariatsleders første og akutte opgaver som disse:

Gennemgang af processer og arbejdsopgaver på sekretariatet, herunder afdækning af kerneydelser (AS/IS).

Udarbejdelse af forslag til revideret processer og arbejdsopgaver på sekretariatet (TO/BE)

Kompetenceafdækning i forhold til fremtidige opgaver

Evt. opstart af rekrutteringsproces/omskoling

Venlig hilsen
Carsten Provstgaard Sørensen
Formandskandidat, Floorball Danmark


Dansk Floorball kommer dermed formentlig ikke til at stå uden styring, efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 7 maj og vi kan se frem til en i vores øjne meget kompetent bestyrelse, med flere medlemmer der gennem tiden har vist, at de vil dansk floorball det godt.

SPORT45.dk anbefaler alle at stemme for denne gruppe der som vi forstår det stiller op som samlet enhed